کنترل پنل کاربری
نام کاربری
رمز عبور
کد امنیتی
پیشرفت پروژه ها
نماد اعتماد الکترونیکی
نماد ساماندهی
logo-samandehi

نام خانوادگی: پروژه:

6 مورد یافت شد.
نام خانوادگیپروژهگروهواحدپرداختیمازاد پیشنهادیجمعرتبهتلفنهمراهتوضیحات
صنعتي باب الحكم شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,255,000,000 توافقی توافقی 16 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
سلطاني علاسوند شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,080,000,000 1,000,000,000 2,080,000,000 31 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
فتوحي و عظيمي شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,255,000,000 850,000,000 2,105,000,000 49 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
جعفري و بقايي شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,340,000,000 1,000,000,000 2,340,000,000 15 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
شفیعی طهمورساتی شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,105,000,000 750,000,000 1,855,000,000 51 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
گودرزي شهيدكشو واحدهای کوچک انتخاب نشده 1,065,000,000 950,000,000 2,015,000,000 46 تماس با تعاونی تماس با تعاونی
تعاونی مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان
info@maskanimj.ir