"
اخبار و اطلاعیه ها/اطلاعیه مجامع/مشخصات و تصاویر

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده ساليانه نوبت دوم


بازدید:282


مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مسکن کارکنان سازمان قضایى استان اصفهان در ساعت 30 / 12 روز پنجشنبه مورخ 31 / 3/ 97 در محل نمازخانه سازمان قضایى نیروهاى مسلح به آدرس: اصفهان خ صفه کوى اتکاء سازمان قضایى نیروهاى مسلح برگزار مى شود. از کلیه اعضا دعوت مى شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

ضمنا به اطلاع مى رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آرا وکالتى هر عضو حداکثر 3 راى و هر شخص غیر عضو تنها یک راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 20 / 3/ 1397 در محل دفتر شرکت حاضر

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

 

دستور جلسه:

تغییر ماده / مواد 5 اساسنامه تعاونى (تغییر آدرس)

تغییر تبصره ماده 20 اساسنامه ( نحوه دعوت از مجامع عمومى )

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قضایی استان اصفهان
نماد اعتماد الکترونیکی
نماد ساماندهی
logo-samandehi
تعاونی مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان
info@maskanimj.ir
 (طراح وب سایت و سامانه : گروه نرم افزاری آرین ابراهیمی-09133094312)
Top