"
اخبار و اطلاعیه ها/اطلاعیه مجامع

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخه 98/04/26


بازدید:207


آگهي دعوت مجمع عمومی عادی  سالیانه  نوبت دوم                                                تاريخ انتشارآگهي: 1398/04/14
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان رأس ساعت  12:30 روز پنجشنبه مورخ1398/04/26 درمحل سالن نمازخانه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان به آدرس: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ صفه کوچه اتکا سازان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تشکیل ميگردد.
لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا و کيل/ نماينده خود را کتباً معرفي نماييد.
ضمناًبه اطلاع می رساند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ1398/04/20 در محل دفتر تعاونی  حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
 دستور جلسه :
 تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری و اخذ اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره*
 اخراج عضو *
 ارائه گزارش هیئت مدیره *
 ارائه گزارش بازرس*
 تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری *
 انتخاب بازرس یا بازرسان *
 رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورت های مالی*

 داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (2) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند
هيئت مديرهنماد اعتماد الکترونیکی
نماد ساماندهی
logo-samandehi
تعاونی مسکن سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان
info@maskanimj.ir
 (طراح وب سایت و سامانه : گروه نرم افزاری آرین ابراهیمی-09133094312)
Top